weerbaarheidstraining met juichende kinderen weerbaarheidstrainingen voor kinderen startpagina

Fijn Kind Zijn

Verzorgt trainingen voor kinderen van 10 tot 16 jaar.
 • Weerbaarheidtrainingen
 • Sociaalvaardigheidstrainingen
 • Communicatietrainingen

De trainingen zijn effectief als:

 • kinderen worden gepest
 • er pestkoppen in de groep zijn
 • er geen eenheid in de groep is
 • kinderen buiten de groep vallen
 • er problemen zijn bij de overstap van basis naar voortgezet onderwijs
 • er aanpassingsproblemen zijn in een (nieuwe) groep

Te verwachten resultaten:

 • beter functioneren in een groep
 • weerbaarheid
 • bewuster van zichzelf en hun omgeving
 • socialer gedrag
 • meer aanpassingsvermogen
 • meer zelfvertrouwen

Fijn Kind Zijn
Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze op de juiste manier leren communiceren en functioneren in een groep. Zodat ze met behoud van eigen identiteit en waarde hun plaats in de samenleving (groep) verwerven. Belangrijk is het kunnen en durven uiten van eigen gevoel. 

Vooral de overgang van basis naar voortgezet onderwijs ervaren kinderen als een grote stap. Sommige kinderen kunnen daarbij extra steun gebruiken.
Training en/of begeleiding helpt!

Fijn Kind Zijn
In trainingen en workshops leren kinderen hoe om te gaan met andere mensen en hun eigen gevoelens. Zodat ze niet buiten de groep vallen, niet gepest worden of zelf gaan pesten. Bewust van zichzelf en hun gedrag. Zo leggen ze een basis voor de rest van hun leven.

Voor informatie of een afspraak info@fijnkindzijn.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontwerp:ID3.nl